دوره تخصصی صادرات

دوره تخصصی صادرات

شرکت تعالی نگر برگزار می کند تاریخ شروع دوره : ۷ مهر جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام شرکت مراجعه فرمایید آدرس کانال تلگرام : https://telegram.me/taalinegar ...

مدیریت رضایتمندی مشتری

مدیریت رضایتمندی مشتری

شرکت تعالی نگر برگزار می کند تاریخ شروع دوره : ۱۲ مهر جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام شرکت مراجعه فرمایید آدرس کانال تلگرام : https://telegram.me/taalinegar ...

منشی گری حرفه ای

منشی گری حرفه ای

شرکت تعالی نگر برگزار می کند تاریخ شروع دوره : ۲۸ مهر جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام شرکت مراجعه فرمایید آدرس کانال تلگرام : https://telegram.me/taalinegar ...

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات PM

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات PM

شرکت تعالی نگر برگزار می کند تاریخ شروع دوره : ۲۲ مهر جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام شرکت مراجعه فرمایید آدرس کانال تلگرام : https://telegram.me/taalinegar ...

مدیریت خرید و تدارکات

مدیریت خرید و تدارکات

شرکت تعالی نگر برگزار می کند تاریخ شروع دوره : ۲۰ مهر جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام شرکت مراجعه فرمایید آدرس کانال تلگرام : https://telegram.me/taalinegar ...

ساماندهی محیط کار ۵S

ساماندهی محیط کار ۵S

تاریخ شروع دوره : ۲۵ خرداد جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام شرکت مراجعه فرمایید آدرس کانال تلگرام : https://telegram.me/taalinegar ...

توسعه مهارتهای فروش حرفه ای

توسعه مهارتهای فروش حرفه ای

تاریخ شروع دوره : ۲ تیر جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام شرکت مراجعه فرمایید آدرس کانال تلگرام : https://telegram.me/taalinegar ...

 • دوره تخصصی صادرات

  شرکت تعالی نگر برگزار می کند تاریخ شروع دوره : ۷ مهر جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام شرکت مراجعه فرمایید آدرس کانال تلگرام : https://t بیشتر ...

  ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
 • مدیریت رضایتمندی مشتری

  شرکت تعالی نگر برگزار می کند تاریخ شروع دوره : ۱۲ مهر جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام شرکت مراجعه فرمایید آدرس کانال تلگرام : https:// بیشتر ...

  ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
 • منشی گری حرفه ای

  شرکت تعالی نگر برگزار می کند تاریخ شروع دوره : ۲۸ مهر جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام شرکت مراجعه فرمایید آدرس کانال تلگرام : https:// بیشتر ...

  ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
 • برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات PM

  شرکت تعالی نگر برگزار می کند تاریخ شروع دوره : ۲۲ مهر جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام شرکت مراجعه فرمایید آدرس کانال تلگرام : https:// بیشتر ...

  ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
 • مدیریت خرید و تدارکات

  شرکت تعالی نگر برگزار می کند تاریخ شروع دوره : ۲۰ مهر جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام شرکت مراجعه فرمایید آدرس کانال تلگرام : https:// بیشتر ...

  ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
 • کارگاه آموزشی PLC-S7 پایه(برگزار گردید)

  این دوره آموزشی با همکاری سازمان ملی استاندارد برگزار خواهد شد تاریخ شروع دوره : ۲۱ آبان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام شرکت مراجعه ف بیشتر ...

  ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
 • کانال تلگرام شرکت تعالی نگر

  آدرس کانال: telegram.me/taalinegar این کانال جهت اطلاع رسانی دوره های آتی می باشد بیشتر ...

  ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
 • کارگاه آموزشی PLC-S7 پایه (برگزار گردید)

  این دوره آموزشی با همکاری سازمان ملی استاندارد برگزار خواهد شد تاریخ شروع دوره : ۱۵ مرداد جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام شرکت مراجعه بیشتر ...

  ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
 • دوره تخصصی صادرات

  شرکت تعالی نگر برگزار می کند تاریخ شروع دوره : ۷ مهر جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام شرکت مراجعه فرمایید آدرس کانال تلگرام : https://t بیشتر ...

  ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
 • مدیریت رضایتمندی مشتری

  شرکت تعالی نگر برگزار می کند تاریخ شروع دوره : ۱۲ مهر جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام شرکت مراجعه فرمایید آدرس کانال تلگرام : https:// بیشتر ...

  ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
 • منشی گری حرفه ای

  شرکت تعالی نگر برگزار می کند تاریخ شروع دوره : ۲۸ مهر جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام شرکت مراجعه فرمایید آدرس کانال تلگرام : https:// بیشتر ...

  ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
 • برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات PM

  شرکت تعالی نگر برگزار می کند تاریخ شروع دوره : ۲۲ مهر جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام شرکت مراجعه فرمایید آدرس کانال تلگرام : https:// بیشتر ...

  ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
 • مدیریت خرید و تدارکات

  شرکت تعالی نگر برگزار می کند تاریخ شروع دوره : ۲۰ مهر جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام شرکت مراجعه فرمایید آدرس کانال تلگرام : https:// بیشتر ...

  ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

دوره تخصصی صادرات

شرکت تعالی نگر برگزار می کند تاریخ شروع دوره : ۷ مهر جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام شرکت مراجعه فرمایید آدرس کانال تلگرام : https://telegram.me/taalinegar بیشتر ...

۱۳۹۹/۰۶/۲۹ (۰) دیدگاه

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت تعالی نگر میباشد - طراحی و مدیریت سایت : شهرام حيدرحقي توسط بیگ تم

بازگشت به بالا